Republika e Kosoves

Malishevë

Emri: Abetare

Mbiemri: LIMAJ

Datëlindja: 18.09.1993

Vendlindja: Banjë

Profesioni: Studente

Numri i telefonit: 049 110 237

E-mail adresa: abetaree81@gmail.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera  Politike : 2017- Anëtare e Kuvendit të Komunës së Malishevës

________________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Alban

Mbimeri: KRASNIQI

I lindur më 17 shtator 1974.

Tel: 044 191 534, E-mail: albankras@gmail.com

Subjekti poltik: Lëvizja VETËVENDOSJE

Arsimi: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, Drejtimi: Zhvillim Ekonomik, Ekonomist i diplomuar

Angazhimi profesional dhe politik:

2017 –              Lëvizja VETËVENDOSJE!, Koordinator i Qendrës së Malishevës

2015 – 2016   Komuna e Prishtinës, Koordinator i Sektorit të Legalizimit gjatë procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje.

2014 – 2015   Lëvizja VETËVENDOSJE!, Koordinator i Këshilltarëve Komunal

2011 – 2013   Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, anëtar nga Lëvizja VETËVENDOSJE!

2010              Forum Syd Balkans Program –FSBP, Konsulent

2008 – 2010  UNDP- Programi KOSSAC (Projekti për siguri në Komunitet), Koordinator i komponentës së rinisë. Koordinimi i aktiviteteve në mes Shoqërisë civile, komunitetit dhe institucioneve vendore

2004 – 2007  Rrjeti Rinor i Kosovës, Kryetar

Përfaqësimi i rrjetit të 127 OJQ-ve rinore në të gjitha mekanizmat relevant brenda dhe jashtë vendit, Implementimi i strategjisë së RrRK-së

2000 – 2004 Qendra e Rinisë në Malishevë (Vizioni i Ardhmërisë), Kryetar

Hartimi i programeve dhe koordinimi i aktiviteteve të QRM-së     si dhe përfaqësimi i saj.

2000 – 2003  Administrata Civile e Kombeve të Bashkuara Misioni në Kosovë, Përkthyes, Asistent administrativ dhe financiar.

1998 – 1999  Shkolla Fillore’’Imer Krasniqi’’ Carrallukë, Komuna e Malishevës, Arsimtar i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

1998-1999      Ushtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Njësiti ‘’LUMI’’, Brigada 122 ‘’Imer Krasniqi’’

Aktivitete dhe angazhime të tjera

2006 – 2007  Komiteti drejtues për Planin Kosovar të Veprimit për rininë-PKVR, dhe për hartimin e Ligjit për pjesëmarrje dhe fuqizim të rinisë, (MKRS, UNICEF, UNIFEM, OSBE, BB, GTZ, UNFPA, RrRK ), Anëtar i komitetit

2006 – 2007  Projekti i rinisë në mbështetje të Planit Kosovar të Veprimit Rinor nga Banka Botërore (UNDP, UNIFEM, UNFPA, GTZ, UNICEF, MKRS), Anëtar i Bordit

2007 – 2008   Këshilli i përkohshëm i Platformës Civi-Kos (rrjet i shoqërisë civile në Kosovë), Anëtar i bordit

2006 – 2007  Koalicioni Kosovar Kundër Korrupsioni (Iniciativë e SHC), Kryetar i Bordit

2004 – 2007  Bordi Këshillues i programit SIP në kuadër të projektit EDYK të mbështetur nga GTZ dhe MKRS, Anëtar i bordit

Seminare, sesione studimore: 2007-Sesion Studimor, Projektet rinore ndërkombëtare të vullnetarizmit, Këshilli i Evropës, Qendra Rinore Evropiane në Strasburg-Francë, Pjesëmarrës

2007 – Roli dhe funksioni i Këshillave Kombëtare të Rinisë, dhe roli i OJQ-ve në zhvillimin e shoqërisë dhe demokracisë, Flemish Youth Council, Bruksel-Belgjikë, prezantues

2005 – Program studimor 3 javor, Udhëheqja rinore dhe pjesëmarrja politike në nivel lokal, Departamenti i Shtetit të SHBA, Zyra për Arsimit dhe çështjeve kulturore, programi i vizitorëve të huaj, SHBA, pjesëmarrës nga Shoqëria Civile.

2004-Sesion Studimor, Objektivat e Zhvilimit të mijëvjeçarit për të rinjtë, Këshilli i Evropës, Qendra Rinore Evropiane në Strasburg-Francë, Pjesëmarrës

Publikime: 2006-Raport Hulumtues, Platforma e OJQ-ve dhe Zhvillimi i politikave. Dokument mbështetës në hartimin e PKVR-së, bashkautor

2007 – Raport Hulumtues, Transparenca-Rinia-Institucionet-Pjesëmarrja, udhëheqës i ekipit

2007 – Draft publik, Politika dhe Plani Kosovar i Veprimit 2007-2010, kontribuues nga Shoqëria Civile

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri:      Alban

Mbiemri: MAZREKU

Datëlindja: 04/02/1981

Vendlindja: Malishevë

Profesioni: Shkenca Politike-Drejtimi Administrat Publike

Numri i telefonit: +383/44-501-509, +383/49-501-905

E-mail adresa: mazrekualban@hotmail.commazrekualban81@gmail.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës :

2009-2012-Koordinator i Nëndistriktit me Zonë të Mesme (KEK-Malishevë).

Emri i punëdhënësit:Korporata Energjetike e Kosovës-Prishtinë

Pozita: Udhëheqës i nëndistritiktit me zonë të mesme (Menaxher).

Nën menaxhimin tim kane qenë 35 punëtor dhe rreth 11000 konsumator.

Detyra ime ka qenë vlerësimi i punëtorëve, monitorimi i tyre, analizat e ndryshme për nëndistriktin rreth: inkasimit, zvogëlimit të humbjeve komerciale dhe teknike, si dhe matja e performancës së punëtorëve.

2003-2006– Ka punuar në OJQ KPAM-CRS.

Misioni ynë ka qenë ngritja e cilësisë në arsim.

Pozita: Anëtar i Ekipit Bërthamë– përgjegjës për themelimin e KPA-ve (Këshillave të Prindërve dhe Arsimtarëve) në Komunën e Malishevës dhe Komunave përreth saj.

Karriera  Politike :

Anëtar i Partisë Demokratike të Kosovës që nga themelimi i saj.
Ndërsa nga viti 2014 anëtar i kryesisë së degës dhe nënkryetar i Nëndegës së PDK-së në Malishevë.

Në zgjedhjet lokale të 22 tetorit2017, është zgjedhur Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës.

Të tjera :

Seminare:

 1. Word-Excel – 48 orë mësim për dy muaj (Kujtesa Prishtinë) 2001-2002
 2. Pjesëmarrje në Qeverisje nga OJQ-ATRC- ishte nga 27-28 prill 2009
 3. Përfshirja e Prindërve në shkollë ,7-8 qershor 2003 (CRS-Catholic Relief Service)
 4. Zhvillimi Organizativ , 09-10 Dhjetor 2003 (CRS)
 5. Trajnim për trajner, gjashtë module në Avokim , Trajner i Autorizuar 10,13,14,19,20,21, Nëntor 2003 (CRS)
 6. Monitorim dhe Vlerësim 04-05-2003 (CRS)
 7. Ndërtimin e shoqërive më të mira 23-25 qershor 2003 (CRS)
 8. Qeverisja e Përgjegjshme dhe Pjesëmarrja Qytetare- dhjetor 2003 nga OSCE-jadhe NDI-ja
 9. Mësim Aktiv për Integrim, program eksperimental për edukim, 14-16 qershor 2003(CRS)
 10. Planifikim Strategjik, 26-27 qershor 2003 (CRS)
 11. Punë Praktikën e Kuvendin Komunal të Malishevës : Në zyrën e Kryetarit, Drejtorinë Administratës dhe Personelit , Drejtorin e Ekonomisë , Financave dhe Zhvillimit

07.07.2008-07.08.2008( Nr 01/1266-Protokolli) 

Certifikim :Gusht-Shtator2016 ;Në Proceste Certifikimi në Programin Kombëtar të Trajnimit për Auditor të Brendshëm të Sektorit Publik. Program ky i organizuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës-Ministria e Financave (Departamenti i Auditimit të Brendshëm) dhe IKAP-i ;

Modul 1- Bazat e Audimit të Brendshëm

Modul 2- Metodologjia e Auditimit të Brendshëm

Modul 3- Shkathtësitë dhe Teknikat e Auditimit të Brendshëm

Modul 4- Bazat e Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli

Modul 5– Metodologjia e Auditimit të Brendshëm në Praktik

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri:Kushtrim    

Mbiemri: ZOGAJ

Datëlindja:

Vendlindja:

Profesioni:

Nr i telit:

E-mail adresa:

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës :

Karriera  Politike :

Të tjera :

_____________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Donjeta

Mbiemri: SHIJAKU

Subjekti poltik: NISMA Social-Demokrate

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Arlind    

Mbiemri: MORINA

Datëlindja: 28.04.1989

Vendlindja: Astrazup

Profesioni: Ekonomist

Numri i telefonit: 049 655 658

E-mail adresa: morina-arlind@hotmail.com

Subjekti politik: Lidhja Demokratike e Kosovës

Karriera  Politike : 2017- Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës.

Anëtar i kryesisë së nëndegës së LDK-së në Astrazup.

Anëtar i kryesisë së Forumit Rinor të LDK-së, dega në Malishevë.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Astrit

Mbiemri: SERTOLLI

Datëlindja: 01.06.1989

Vendlindja: Bellanicë

Profesioni: Politolog

Numri i telefonit: 049 631630

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës: 2005-2007-“Agronomi” – Malishevë, menaxher i shitjes

2017-2018-“Lesna Trade”-Agjent i shitjes ambulantive, regjioni i Prizrenit

Karriera politike: Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Avdi

Mbiemri: MORINA

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

____________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Behie   

Mbiemri: SERTOLLI

Datëlindja: 30.08.1976

Vendlindja: Bellanicë

Profesioni: Ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Edukimit.

Numri i telefonit: 044 287 338

E-mail adresa: behijesertolli@hotmail.com

Subjekti politik: Lëvizja VETËVENDOSJE

Karriera e punës: Punon si mësimdhënëse në SHFMU “Ismail Qemali” në Bellanicë.

Karriera  Politike: Në mandatin e kaluar 2013-2017, ka qenë anëtare e Kuvendit Komunal.

2017- Anëtare e Kuvendit të Komunës në Malishevë, mandati i dytë.

___________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Demir

Mbiemri: BAJRA

Datëlindja: 10.01.1972

Vendlindja: Panorc

Profesioni: Arsimtar

Numri i telefonit: 049 204 115

E-mail adresa: bajrajdemir192@gmail.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  Arsimtar në Sh.F.M.U. “Asim Vokshi” në Panorc

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Dianë

Mbiemri: HOTI

Subjekti politik: Lidhja Demokratike e Kosovës

____________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Faik   

Mbiemri: ZOGAJ

Datëlindja: 25.05.1981

Vendlindja: Bellanicë

Profesioni: Inxhinier i ndërtimtarisë

Numri i telefonit: 049 60 99 60

E-mail adresa: faik.zogaj@gmail.com

Subjekti politik: NISMA Social – Demokrate

Karriera e punës :  2006-2010 – Projektant dhe mbikëqyrës i objekteve të ndryshme në kompaninë “PAN ENGINEERING”.

Nga viti 2010, punon në kompaninë “IPE PROING”, si projektant dhe mbikëqyrës.

Karriera  Politike : 2017- Anëtar i Kuvendit të Komunës në Malishevë.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Filloreta   

Mbiemri: BYTYÇI

Datëlindja: 08.11.1979

Vendlindja: Kërvasari

Profesioni: Master e Ekologjisë

Numri i telefonit: 044 102 889

E-mail adresa: Filloreta.Bytyçi@outlook.com

Subjekti politik: NISMA Social – Demokrate

Karriera e punës :  Nga viti 2003, është profesoreshë në Gjimnazin “Hamdi Berisha” në Malishevë

Karriera  Politike : Anëtare e Kuvendit të Komunës së Malishevës, ky është mandati i saj i III (i tretë).

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Emri : Fjoralbë
Mbiemri : KRYEZIU-BUZHALA
Ditëlindja : 1994
Vendlindja : Bubavec
Profesioni : Dizajnere e modës
Numri i telefonit : 049205578
E-mail adresa : fjoralba-kryeziu@hotmail.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës
Karriera e punës :
Dizajnere në “ FK- FASHION” SH.P.K

Karriera politike :
Anëtare e Kuvendit të Komunës së Malishevës, nga nëntori 2017.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Florentina 

Mbiemri: ZULFAJ

Ditëlindja: 28.01.1995

Vendlindja: Senik-Malishevë

Profesioni: Mësuese klase

Numri i telefonit: 049-624-998

Email adresa: tina_zulfaj@outlook.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës:

20.09.2017 Mësuese klase në SHFMU “Visar Krasniqi “ Drenoc -Malishevë, bachelor i programit fillor

Karriera politike:

2013-2017 Këshilltare e Kuvendit Komunal Malishevë

18.12.2017 Këshilltare e Kuvendit Komunal Malishevë , mandati i dytë

________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Genc

Mbiemri: SHURDHAJ

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Halil

Mbiemri: MORINA

Datëlindja: 02.02.1985

Vendlindja: Astrazup

Profesioni: M.sc. i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe M.sc. i Filozofisë

Numri i telefonit: 049 881 342

E-mail adresa: halilmorina10@gmail.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  Nga viti 20110, punon si mësimdhënës në Gjimnazin “Hamdi Berisha” në Malishevë.

Karriera  Politike : Nga viti 2014 është kryetar i nëndegës së NSMA Social-Demokrate në Astrazup.

________________________________________________________________________________________________________________

Emri:Hamzë

Mbiemri:BYTYÇI

Datëlindja:27.04.1967

Vendlindja:Shkozë

Profesioni:Biznismen

Fakulteti:Juridik

Numri i telefonit:044119872

E-mail adresa:hamzbytyqi@outlook.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës:Biznes “Pullazi”SH.P.K

Prizren, Serbicë e Ulet

Me ketë biznes merrem prej vitit 2000 dhe vazhdoj ta ushtroj ketë biznes

Karriera politike: Ne politik jam që nga viti 2000 deri në vitin 2017,kurse prej 18.12.2017 këshilltar nga radhët e PDK-së në asamblenë komunale të Malishevës

__________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Hashim

Mbiemri: VRENEZI

Ditëlindja: 19.02.1982

Vendlindja: Fsh. Marali

Profesioni: Ekonomist i diplomuar

Numri i telefonit:044 350314

E – mail adresa: vrenezihashim@hotmail.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës:

04/2007 – 08/2007      Kuvendi Komunal në Malishevë, Kosovë Inspektor i Tregut

08/2007 – 04/2011      Procredit Bank Kosovo , Malishevë,Kosovë                                                                              Arkatarë/ Këshilltar për klient

04/2011 – 11/2011      Procredit Bank Kosovo , Malishevë,Kosovë                                                                              Analist Kredie

11/2011 – 05/2015      TEB Sh.A. Bank Kosovo , Malishevë,Kosovë   Analist i portfolios për persona fizik

05/2015 – 04/2017      TEB Sh.A. Bank Kosovo, Malishevë, Kosovë     Analist i larte i portfolios për persona fizik

05/2017 dhe ende jam,    SH.P.K. Infinit Konto, Malishevë,Kosovë     Kontabilist

Karriera politike: Këshilltar komunal nga PDK dega nëMalishevë për këtë mandat.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Hidajete

Mbiemri: MAZREKU

Datëlindja: 07.05.1956

Vendlindja: Rahovec

Subjekti politik: Lëvizja VETËVENDOSJE

Arsimimi: Ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Ekonomik-Drejtimi- Zhvillimi i Mendimit Ekonomik, ka punuar si mësimdhënëse në Gjimnazin “Ramiz Sadiku” në Rahovec dhe “Hamdi Berisha” në Malishevë. Ka qenë si përfaqësuese për Kosovën Metalomont Maqedoni. Ka themeluar organizatën private Tranzit-Kosova në Malishevë. Ka punuar si drejtoresh komerciale në Kompaninë Nita-Comerc në Malishevë. Ka themeluar OJQ “RRITA” në Malishevë si dhe ka hapur çerdhen private në Malishevë.

_________________________________________________________________________________________________________________

Emri:Ilaz

Mbiemri: KRASNIQI

Datëlindja: 19.12.1961

Vendlindja: Carrallukë

Numri i telefonit: 045 611 198

E-mail adresa: ilazkrass@gmail.com

Subjekti politik: Lëvizja VETËVENDOSJE

Karriera e punës: Është Veteran i luftës , Veprimtar në fondin “Vendlindja Thërret”

________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Kajtaz

Mbiemri: GASHI

Subjekti politik: Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

_______________________________________________________________________________________________________________

Emri:                          Kastriot
Mbiemri:                   BERISHA
Ditëlindja:                15.04.1983
Vendlindja:              Gurbardh (Carravranë )                                                                                                        Profesioni:                Psikolog
Numri i telefonit:    044-241-662
E-mail adresa:          k-berisha@hotmail.com
Subjekti Politik:      Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës:    Biznes prej vitit 2005 – 2018
Karriera politike:    Anëtar i PDK-së që nga viti kur është formuar, ndërsa tani Asamblist i PDK-së.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Leonitë

Mbiemri: KASTRATI

Subjekti Politik: Lidhja Demokratike e Kosovës

_______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Luan   

Mbiemri: KREZIU

Datëlindja: 20.02.1988

Vendlindja: Pagarushë

Profesioni: Ma.sc. i Juridikut

Numri i telefonit: 049 313 222

E-mail adresa: luan-pg@hotmail.cm

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  Mësimdhënës

Karriera  Politike : 2013-2017 – Anëtar i Kuvendit të Komunës në Malishevë

2017- Anëtar i Kuvendit të Komunës në Malishevë

_______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Nebih

Mbiemri:  BIBAJ

Datëlindja: 24/08/1986

Vendlindja: Lladroc

Profesioni:  Jurist

Numri i telefonit:  045/910/529

E-mail: nebih.bibaj@hotmail.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës: Në vitin 2009 kam punuar në KQZ ( Komisioni Qendror Zgjedhor) Qendra e Numërimit dhe Rezultateve në pozita të ndryshme. Prej viti 2009 zotëroj një biznes në Prishtinë.

Në vitin 2016 jam emëruar asistent zv. Ministri në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.

Karriera politike: Prej vitit 2007 jam anëtar i kryesisë së nëndegës në Lladroc deri në vitin 2014 ku dhe jam emëruar  kryetar i nëndegës së PDK- së në Lladroc. Pas procesit të fundit në zgjedhjet lokale, jam zgjedhur anëtar i Kuvendit Komunal në Malishevë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës.

 

______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Raimonda

Mbiemri: KRASNIQI

Datelindja: 15.03.1973

Vendlindja: Fier-Shqipëri

Profesioni: Arsimtare.

Nr I telefonit:  044 429 791

E-mail adresa: raimonda.krasniqi@hotmail.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Studimet e kryera: Fakulteti Filozofik, drejtimi Histori. Studime postdiplomike – Master i shkencave të Historisë.

Karriera e punës: Punoj si mësimdhënëse lëndore në shkollën 9 vjeçare “Hasan Prishtina” në Tërpezë me përvojë pune 15 vjet.

Kam punuar si drejtore e shkollës “Hasan Prishtina” me mandat 3vjecar   2008 – 2011, e rizgjedhur si drejtore po në këtë shkollë  me mandat  4 vjeçar  2011 – 2014

Karriera politike:

Asambleiste komunale nga  PDK   –  2007 – 2009                                                                                                             Asambleiste komunale nga  PDK   – 2009- 2013Kryetaree Komitetit për Arsim pa pagesë 2010 – 2012

Asambleiste komunale nga PDK 2017 – 2021

______________________________________________________________________________________________________________

 

Emri:  Sadije

Mbiemri: KRASNIQI

Datëlindja: 10.10.1971

Vendlindja: Drenoc

Profesioni: Mësimdhënëse

Numri i telefonit: 044 496 701

E-mail adresa: diakrasniqi1@hotmail.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  17 vite përvojë pune në arsim

Karriera  Politike : 2017- Anëtare e Kuvendit të Komunës së Malishevës.

Kryetare e forumit të gruas së NISMA Social-Demokrate, nëndega në Drenoc.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Sylë 

Mbiemri: DUKOLLI

Datëlindja: 11.06.1971

Vendlindja: Bubavec

Profesioni: Ekonomist

Numri i telefonit: 044 144 190

E-mail adresa: SDukolli@postakosovës.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  Nënkolonel në Trupat e Mbrojtjes së Kosovës, shef i financave në Zonën e II të Mbrojtjes, për dhjetë vite.

Nga viti 2009, ka qenë zyrtar i lartë për financa në Postën e Kosovës dhe nga viti 2012 zyrtar i lartë në Posta e Kosovës.

Karriera  Politike : Ka zhvilluar aktivitetin politik në udhëheqjen e studentore.

Tani e katër vite është anëtar i NISMA Social-Demokrate.

2017- Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës.

_____________________________________________________________________________________________________________

Emri: Valon

Mbiemri: KRASNIQI

Subjekti politik: Lidhja Demokratike e Kosovës

_____________________________________________________________________________________________________________