Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Emri: Murat

Mbiemri: HOXHA

Ditëlindja: 02.03.1990

Vendlindja: Bellanicë, Komuna e Malishevës

Statusi martesor: I martuar

Profesioni: Dr.Mr. i veterinarisë

Numri i telefonit: 049 492439

E – mail adresa: murat.hoxha12@gmail.com

Karriera e punës: Doktor veterinar në spitalin grek të kafshëve të shoqërimit, në Tiranë.

Agjencioni i Ushqimit-Laboratori i serologjisë në Prishtinë.

Doktor veterinar i terrenit (privat).

Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Komunën e Malishevës (2016-2018).

Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Komunën e Malishevës (2018)

Karriera politike: Sekretar i partisë, në nëndegën e NISMA Social – Demokrate në Bellanicë.