Republika e Kosoves

MalishevëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
ASFALLTIM I RRUGES NISHOR-GËRDALL-KËRVASARI
62500-23-10122-5-2-1
26-09-2023 06-10-2023 Detajet
Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës
62500-23-10278-2-2-1
27-09-2023 16-10-2023 Detajet