Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

MalishevëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
NDERTIMI I SHESHIT SË BASHKU ME NËNKALIMET DHE PARKINGUN NËNTOKËSOR NË QYTETIN E MALISHEVËS
62500-22-11958-5-1-1
31-10-2022 13-12-2022 Detajet
NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS FILLORE DHE SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NË FSHATIN TURJAKË
62500-22-11969-5-1-1
31-10-2022 09-12-2022 Detajet
NDËRTIMI I RRUGËS SË HABIB BERISHA , MULLA SEJDIU DHE RREGULLIMI I PARTERIT TË PALESTRA E SPORTIT HABIB ZOGAJ NËMALISHEVË
62500-22-12010-5-1-1
31-10-2022 13-12-2022 Detajet
TRANSPORTI I NXËNËSVE TË FSHATIT JANQIST DHE LAGJES PERIFERIKE TË FSHATIT SHKOZË TË CILËT VIJOJN MËSIMET NË Sh.F.M.U ,,SALIH BYTYQI NË FSHATIN SHKOZË
62500-22-13386-2-2-1
24-11-2022 05-12-2022 Detajet