Republika e Kosoves

MalishevëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
HARTIMI I RAPORTEVE TË VNM-së PËR LOKACIONET E DEPONIVE NË FSHATRAT E KOMUNËS SË MALISHEVËS
62500-23-2024-2-3-6
14-03-2023 20-03-2023 Detajet
FURNIZIMI,MONTIMI I TEPIHUT DHE PERDEVE ME MEKANIZEM ELEKTRIK PËR SKENËN NË SHTËPINË E KULTURËS TAHIR SINANI NË MALISHEVË
62500-23-1879-1-3-6
10-03-2023 15-03-2023 Detajet
SHERBIME KONSULENTE - NJËMBËDHJETË (11) LOTO LOTO 1 - KONSULENT E NË NË DREJTORIN PËR BUJQËSI LOTO 2 - KONSULENT E NË DREJTORIN PËR GJEODEZI LOTO 3 - KONSULENT E NË DREJTORIN PËR INSPEKTORAT LOTO 4 - KONSULENT E NË DREJTORIN PËR SHËNDETËSI LOTO 5 - KONSULENT E NË DREJTORIN PËR KULTUR RINI DHE SPORT LOTO 6 - KONSULENT E NË DREJTORIN PËR ADMINISTRATË LOTO 7 - KONSULENT E NË DREJTORIN PËR ADMINISTRATË LOTO 8 - KONSULENT E NË DREJTORIN PËR ADMINISTRATË- ZYRA E ARKIVIT LOTO 9 - KONSULENT E NË DREJTORIN PËR ARSIM LOTO 10 - KONSULENT E NË DREJTORIN PËR MBROJTËJE DHE SHPETIM LOTO 11 - KONSULENT E NË ZYREN PER KOMUNIKIM ME PUBLIKUN
62500-23-1534-2-2-1
03-03-2023 13-03-2023 Detajet