Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Ekonomi dhe Financa

Emri: Valon

Mbiemri: MAZREKU

Ditëlindja: 04.02.1988

Vendlindja: Malishevë

Statusi martesor: I martuar

Profesioni: Master i ekonomisë

Numri i telefonit: 044 233 886

029 269 045

E – mail adresa: valon.mazreku@rks-gov.net, valonmazreku@live.com

Karriera e punës: Mësimdhënës i lëndëve ekonomike (Financa dhe Kontabilitet) në Qendrën e Kompetencës “Kujtim Krasniqi” në Malishevë, 2011-2017.

Udhëheqës i profilit Banka dhe Shërbime të Sigurimeve në Qendrën e Kompetencës “Kujtim Krasniqi”  në Malishevë, 2012-2017.

Udhëheqës i grupit të punës për hartimin e Kurrikulave bërthamë për shkollat profesionale, në kuadër të projektit “Lux Development”, po ashtu në kuadër të këtij projekti, kam punuar edhe në përgatitjen e manualeve mësimore për modulet përkatëse për ngritjen e cilësisë së arsimit profesional, duke u bazuar në standardet e profesionit dhe tregut të punës.

Ushtrues i detyrës së drejtorit në Drejtorinë për Ekonomi, Financa dhe Buxhet në Komunën e Malishevës, 04.10.2017-04.02.2018.

05.02.2018-Drejtor i Drejtorisë për Ekonomi, Financa dhe Buxhet në Komunën e Malishevës.

Karriera politike: Anëtar i Kryesisë së Nëndegës së NISMA Social-Demokrate në Malishevë, nga viti 2013.