Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria e Inspektoriatit

Emri: Dibran

Mbiemri: KASTRATI

Ditëlindja: 06.10.1988

Vendlindja: Turjakë, Komuna e Malishevë

Statusi martesor: I martuar

Profesioni: Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit

Numri i telefonit: 045 976 049 dhe 029 269 044

E – mail adresa: dibran.kastrati@rks-gov.net

Karriera e punës: 01.09.2011-05.02.2018 – kam punuar mësimdhënës i lëndës së Edukatës Fizike dhe Sportive, në Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Fehmi Agani” në Turjakë.

05.02.2018-Drejtor i Drejtorisë së Inspektoratit në Komunën e Malishevës

Karriera politike: 2008-20137 – Anëtar i Partisë Demokratike të Kosovës.

2013- Kryetar i nëndegës së NISMA Social-Demokrate, në Turjakë, funksion të cilin e ushtroj ende.

05.02.2018-Drejtor i Drejtorisë së Inspektoratit në Komunën e Malishevës