Republika e Kosoves

Malishevë

Kryesuesi

Emri: Rrahim
Mbiemri: MORINA
Datëlindja: 05.10.1963
Vendlindja: Astrazup
Profesioni: Fakulteti i Edukimit
Numri i telefonit: 044 204 947
E-mail adresa: Rrahim.H.Morina@rks-gov.net
Karriera e punës :
1988-1995 – Mësimdhënës në Sh.F.M.U. “Ganimete Tërbeshi” në Astrazup
1995-2002 – Drejtor i shkollës
2006-2008 – Drejtor i shkollës
2002-2004 – Zyrtar në administratën komunale në Malishevë
15.01.2018- Kryesues i Kuvendit të Komunës së Malishevës

Karriera  Politike : Aktualisht është kryetar i nëndegës së LDK-së në Astrazup, Nënkryetar i degës së LDK-së në Malishevë. Ka qenë dhe është delegat në të gjitha kuvendet e degës së LDK-së dhe delegat në Kuvendin Qendror të LDK-së.

2000-2002 – Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës
2002-2007 – Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës
2009-2013 – Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës
2013-2017 – Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës
2017-…….. – Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës
2018 – …….- Kryesues i Kuvendit të Komunës së Malishevës