Republika e Kosoves

Malishevë

Mbledhja e parë e jashtëzakonshme e KK të Malishevës, më 11.09.2023

Mbledhja e VII e rregullt e KK të Malishevës, 30.08.2023

Mbledhja e parë urgjente e KK të malishevës, më 30.06.2023

Mbledhja e pestë e KK të Malishevës, 30 maj

Mbledhja e pestë e rregullt e KK të Malishevës- Sesioni i paditës

Mbledhja e pestë e rregullt e KK të Malishevës, më 30.05.2023

Mbledhja e katërt e rregullt e KK të Malishevës, më 28.04.2023

KK i Malishevës mbledhja e tretë – Sesioni i pasditës, më 30.03.2023

Mbledhja e tretë e rregullt e KK të Malishevës