Republika e Kosoves

Malishevë

Mbledhja e pestë e Kuvendit të Komunës së Malishevës