Republika e Kosoves

Malishevë

MBledhja e dytë e KK të Malishevës- Sesioni i Pasditës

Mbledhja e dytë e rregullt e KK të Malishevës, shkurt 2023

Mbledhja e dytë e rregullt e KK të Malishevës, më 28.02.2023

Mbledhja e parë e rregullt e KK të Malishevës- Sesioni i pasditës

Mbledhja e parë e rregullt e KK të Malishevës për vitin 2023

Mbledhja e parë e rregullt e KK të Malishevës, më 30.01.2023

Mbledhja e dhjetë e KK të Malishevës – Seanca e pasditës

Mbledhja e dhjetë e rregullt e KK të Malishevës, më 28.12.2022

Mbledhja e X ( e rregullt ) e KK të Malishevës, më 28.12.2022