Republika e Kosoves

Podujevë

Ekstraktet e procesverbaleve te kuvendit