Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

AVNI FETAHU 

Drejtor i Arsimit

Adresa: Rr. Nuhi Gashi | Address: Str. Nuhi Gashi

Kodi postar: 11000 | Zip 11000

Mob: +383 (0) 44 150 657

Office: 038 200 41-004

e-mail: avni.j.fetahu@rks-gov.net
e-mail: avni_fetahu@hotmail.com

 

Msc. Avni FETAHU është i lindur më 04.03.1981 në fshatin Shtedim Komuna e Podujevës.
Shkollimi: Një pjesë të shkollës fillore e ka përfunduar në Kaçanik për të vazhduar në fshatin Shtedim të Komunës së Podujevës, shkollën e mesme ekonomike “Isa Boletini” Podujevë 1996-2000
Fakultetin ekonomik Universiteti i Prishtinës Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë 2000-2004
Ka të përfunduara Masterin pranë Universiteti i Prishtinës Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë, me temën; Ndikimi i firmave ushtrimore në përgaditjen e kuadrove për tregun e punës.
Është i martuar dhe Prind i 5 fëmijëve. Ka punuar kryesisht në Podujevë, dhe atë:
Mësimdhënës në shkollën e mesme ekonomike “Isa Boletini” -Podujevë- 2006 – 2014
Drejtor i Planifikimit dhe Zhvillimit Ekonomik dhe Drejtor i Bujqësië në Komunën e Podujevës 2014 -2017
Këshilltar komunal në Komunen e Podujevës dhe Mësimdhënës në shkollën e mesme.