Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

FATMIR RUDARI

Drejtor i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Datëlindja: 18.01.1983

Vendbanimi: Shajkoc

Edukimi: Fakulteti Filozofik  -Drejtimi Histori , Absolvent ne Fakultetin Juridik

e-mail:fatmir.rudari@rks-gov.net

Tel:038 200-41 012