Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

LIRIE HOTI 

Drejtore e Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Vendbanimi:Podujevë

Eduktimi: Master, Fakulteti Juridik, civilo- juridik  (LLM në juridik – civil) ;

Bachelor : Fakulteti Juridik, drejtimi i përgjithshëm;

Bachelor: Fakulteti I Gjuhës angleze, drejtimi i përgjithshëm.

Ka përfunduar provimin e Jurisprudencës

e-mail:lirie.hoti@rks-gov.net 

Tel:038 200-41 012