Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

ALBAN ZEKA- Drejtor i Drejtorisë për  Inspeksion

Edukimi:Master i Sociologjisë.

Datëlindja: 04.08.1990 

alban.zeka@rks-gov.net

Tel:038 200 41-010

 

Shkollimin fillor dhe të mesëm e ka përfunduar në Podujevë.

Studimet universitare i ka përfunduar në universitetin e Prishtinës, “Hasan Prishtina”, në vitin akademik 2009/10 është regjistruar në Departamentin e Sociologjisë, studimet i ka përfunduar në muajin korrik të vitit 2012, dhe e ka fituar gradën Bachelor i Sociologjisë.

Studimet Master i ka filluar në tetor të vitit akademik 2012/13, studimet i ka përfunduar në muajin korrik të vitit 2014 dhe ka fituar gradën Master i Sociologjisë.

Përvoja e punës:

Në vitin 2012 për një periudhë disa mujore ka kryer praktiken profesionale në Qendrën për punë sociale në Podujevë.

Që nga shtatori i vitit 2014, e deri më 31.07.2023, ka punuar profesor në gjimnazin “Aleksandër Xhuvani” në Podujevë