Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

Drejtoria e Inspeksionit

Bahri Selimi – I autorizuar për ushtrimin e kompetencave dhe detyrave të drejtorisë

Datëlindja:26.01.1975

Edukimi: Fakulteti Juridik

Vendbanimi:Podujevë

e-mai:bahri.selimi@rks-gov.net

Tel:038 200 41-010