Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

 

ELHAME KUTLLOVCI

Drejtore e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Datëlindja:05.11.1992

Vendbanimi:Dyz

Edukimi: Msc. Fakulteti i Arteve -Teatri Eksperimental

e-mail:elhame.kutllovci@rks-gov.net

Te:038 200 41-008

 

Fushëveprimtaria e  Drejtorisë
  • Organizmi i jetës kulturore dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e kulturës rinisë dhe sportit. Krijimi dhe mbështetja e subjekteve dhe individëve krijues të fushave të ndryshme, aktiviteteve rinore dhe sportive në nivel të komunës. Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm vlerash konkurruese. Gjetja e hapësirave të reja shprehëse dhe mbështetëse për zhvillimin e proklamuar të kulturës, aktiviteteve rinore dhe sportive.