Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

PAJTIM BALAJ

Drejtor i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Datëlindja:05.05.1990

Vendbanimi: Podujevë

Edukimi:Bachelor i Shkencave Politike dhe Administratë Publike&Bachelor i Filozofisë

e-mail:pajtim.balaj@rks-gov.net

Te:038 200 41-008