Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

5 – LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK – INSTRUKTOR PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE NË FUSHËN E SHËNDETËSISË – 20 ORË MËSIMI – VEND I LIRË – NJË (1) POZITË

2024/04/19 - 5:26

Forma e aplikacionit: 5 – LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK – INSTRUKTOR PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE NË FUSHËN E SHËNDETËSISË – 20 ORË MËSIMI – VEND I LIRË – NJË (1) POZITË