Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

 

Drejtoria  për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

FATLUM OSMANI-I autorizuar për ushtrimin e kompetencave dhe detyrave të drejtorisë

Datëlindja:11.08.1985

Vendbanimi: Podujevë

Edukimi: Master i Ekonomisë

e-mail:fatlum.osmani@rks-gov.net

Tel: 038 200 41 005