Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Fshatrat

Territori i Komunës Hani i Elezit është i përbërë prej këtyre fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane.

1. Hani i Elezit- Vendbanim Urban

2. Gorancë – Fshat

3. Paldenicë – Fshat

4.  Krivenik- Fshat

5.   Seçishtë- Fshat

6. Pustenik- Fshat

7. Dimcë- Fshat

8. Rezhancë ­- Fshat

9. Neçavc- Fshat

10. Vërtomicë – Fshat

11.  Dromjak- Fshat

12. Laç – Fshat

13. Lagjia Uji i Thart- Lagje e Hanit të Elezit

14. Lagjia e Re- Lagje e Hanit të Elezit