" /> --> Telefonat me rëndësi – Hani i Elezit
Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Telefonat me rëndësi

 • Policia e  Kosovës-Stacioni Hani i Elezit                                                                                 0290/385-o15
 • Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare-,,Dr.Menduh Kaloshi”                                        0290/385-109
 • Njësia e Zjarrfikësve e Hanit të Elezit                                                                                      0290/385-030
 • Shkolla Fillore e Mesme e Ulët ,,Ilaz Thaçi”                                                                            044/222-114
 • Shkolla e Mesme ,,Dardania”                                                                                                     044/354-001
 • Shkolla Fillore e Mesme e Ulët ,,Kështjella e Diturisë” Paldenicë                                      044/
 • Shkolla Fillore e Mesme e Ulët ,, Veli Ballazhi” Gorancë                                                     044/570-512
 • Qendra Komunale për Regjistim Civil(QKRC)                                                                       0290/385-300
 • Trafiku Regjional Ferizaj                                                                                                             0290/321 899
 • Stacioni Policor Hani i Elezit      0290/385 015                                                                       192 – Ferizaj
 • FSK (Shtabi i përgjithshëm)                                                                                                         038 543 555
 • ZJARRËFIKËSAT                                                                                                               93, ose 933 nga Vala
 • NDIHMA E SHPEJTË                                                                                            038 500 094, 038 542 404
 • QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE – Prishtinë                                                                   038 500 600
 • KMDLNJ                                                                                                                                         038 249 006
 • KRYQI I KUQ NDËRKOMBËTAR                                                                                             038 249 114
 • HEKURUDHAT                                                                                                                             038 536 355
 • KEK – Shërbimi i kujdestarisë                                                                                                       038 227 842
 • DREJTORATI PËR MBROJTJE CIVILE DHE EMERGJENCE                           038 245 666, 038 245 777