Republika e Kosoves

Podujevë

Sektori për Rexhistrimin e Bizneseve

Shkurte Musa   

Udhëheqëse e Sektorit për Rexhistrim të Bizneseve

E-mail:shkurte.musa@rks-gov.net

Tel:038 200 41-033