Republika e Kosoves

Podujevë

Sektori për Rexhistrimin e Bizneseve

Shkurte Musa – Udhëheqëse e Sektorit për Regjistrimin e Bizneseve

e-mail:shkurte.musa@rks-gov.net

038 200 41-081

Emine  Muqolli Tahiri- Zyrtare e Regjistrmit të Bizneseve

e-mail:emine.tahiri@rks-gov.net

038 200 41-081