Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

BAHRI SELIMI

Drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Datëlindja:26.01.1975

Edukimi: Fakulteti Juridik

Vendbanimi:Podujevë

e-mai:bahri.selimi@rks-gov.net

Tel:038 200 41 -009