Republika e Kosoves

Podujevë

Sektori për Siguri dhe Emergjenca

Milaim Ajvazi-komandant i NjPZSH-së

e-mail:Milaim.Ajvazi@rk-gov.net

 tel.zyrës 038  200 19 734

Rafet Bekteshi-zyrtar i parandalimit

e- mail:Rafet.Bekteshi@rks-gov.net

Hetem Miftari-udhëheqës ndërrimi

Vedat Maloku-udhëheqës ndërrimi

Vedat Shala-udhëheqës ndërrimi

Gëzim Gashi-udhëheqë ndërrimi

Ardian Deda-zjarrfikës-vozitës

Bashkim Sheqiri-zjarrfikës-vozitës

Ilaz Hoti-zjarrfikës vozitës

Jakup Bejtullahu-zjarrfikës

Ibush Salihu-zjarrfikës

 Muharrem Gërguri-zjarrfikës

Ismet Syla-zjarrfikës

 Gani Sheqiri-zjarrfikës

Lulzim Arifi-zajrrfikës

 Besim Bajrami-zjarrfikës

Tel: 038 571 637