Republika e Kosoves

Podujevë

Sektori për Shërbime Publike

Avni Syla-Shef i shërbimeve publike

e-mail:avni.s.syla@rks-gov.net

038 200 41-051

Naime Ajeti -Zyrtare për emergjenca

e-mail:naime.ajeti@rks-gov.net

038 200 41-064

Afrim Mulliqi-Zyrtar për emergjenca

e-mail:afrim.mulliqi@rks-gov.net

038 200 41-064

Kujtim Zhitia-Zyrtar për emergjenca

e-mail:kujtim.zhitia@rks-gov.net

038 200 41-083

Valmira Rekaliu-Operatore

e-mail:valmira.rekaliu@rks-gov.net

038 200 41-083

Fidan Salihu-Zyrtar për Makineri

038 200 41-083

e-mail:fidan.salihu@rks-gov.net

Mirlinda Zulfaj-Zyrtare për transport

e-mail:mirlinda.zulfaj@rks-gov.net

038 200 41-083

Egzonë Rama-Zyrtare për Energjetikë

e-mail:egzonë.rama@rks-gov.net

038 200 41-083

Mahmut Ajvazi-Zyrtar për Ndërtimtari

e-mail:mahmut.ajvazi@rks-gov.net

038 200 41-083

DSHPMSH- Formulari per kerkese apo ankese

Apilkacioni per autobus minibus

Aplikacioni për auto-taksi dhe radio-taksi