Qyteti Gjakovës

Komuna e Gjakovës ka një pozitë shumë të mirë gjeografike.
Shtrihet në pjesën jugëlindore të Rrafshit të Dukagjinit, në pjesën jugperendimore të Kosovës, është pjesë përbërëse e regjionit qendror të Gadishullit Ballkanik dhe pjesës Juglindore të Evropës.
Shtrihet në një sipërfaqe prej 586 km2 dhe në lartësi mbidetare prej 365 m.
Ka tokën pjellore, fushat, malet si dhe bjeshket e larta që e rrethojnë në Jugperendim.
Ë shtë e pasur me lumenjë si “Ereniku”, “Krena”, “Llukaci”, “Drini i Bardhë” dhe ca lumenjë të vegjel por të rëndësishëm.
Disponon me Hidrosistemin “Radoniqi”i cili furnizon me ujë të pijës afro 100.000 banor në Qytetin e Gjakovës me disa fshatra të sajë dhe në Qytetin e Rahovecit me disa fshatra të sajë, si dhe disponon me kapacitete për ujitjen e 10.500 ha tokë.
Në Komunën e Gjakovës ka mundësi të ndërtimit edhe të Hidrosistemit “Ponosheci” në fshatin Morin - në Perendim të sajë, ku edhe projekti me gjitha të dhënat ekziston, për ujin e pijës ku do furnizoheshin afro 300.000 banor dhe për ujitjen e afro 12.150 ha tokë pjellore.
Komuna e Gjakovës kufizohet me Republikën e Shqipërisë me të cilën ka dy pika kufitare, atë të Qafës së Prushit në Jug - ku lidhet me Regjionin e Hasit (Letaj, Krum, Kukës, etj.) dhe ate të Qafës së Morinës në perendim - që lidhet Malësin e Gjakovës (Tropojë, Bajram Curr, etj.). Komuna e Gjakovës kufizohet edhe me Komunat si: Prizrenit, Rahovecit, Malishevës, Klinës, Pejës dhe Deçanit.
Ka lidhje të mira të komunikacionit rrugor me të gjitha komunat që e rrethojnë, si dhe me Kryeqytetin e Kosovës Prishtinën që e afrojnë edhe me pjeset tjera të Kosovës dhe këtë përmes rrugëve të asfaltuara.
Gjithashtu në afërsi kalon edhe hekurudha dhe këtë në fshatin Xërxe afro 10 km. dhe Kramovik afro 9 km.
Në fshatin Lugbunar është ndërtuar pasë luftës nga ana e KFOR-it aeroporti ushtarak, që në përspektivë dhe së shpejti do të shërbejë edhe për nevoja civile pasi do të zgjatet edhe pista e tij sipas projektit të hartuar, i cili airoport dukshëm do të ofrojë rajonin e Gjakovës me vendet e ndryshme të Botës.
Komuna e Gjakovës furnizohet me energji elektrike direkt nga Termocentralet e Kosovës. Në përspektiv nëse realizohet ideja për ndertimin e dy Hidroelektranave sipasë projekteve ekzistuese të punuara nga instituti, pasi ka mundësi reale për Komunën e Gjakovës, si në atë të Hidrosistemit “Radoniqi” (i cili është i ndertuar dhe funkcionon, si dhe furnizon me ujë të pijës dhe ujë për ujitjen e afro 11.000 ha. Tokë pjellore) me fuqi prej 10 MW ashtu edhe në atë të Hidrosistemit “Ponosheci” (i cili duhet ndertuar me gjetjen e Donatorve) me fuqi afro 12 MW.
Gjithashtu ka sigurim të vendit për hudhjen e mbeturinave duke i groposur. Njëherit ka lokacionin për ndertimin e një Deponije të re (përmesë Donatorve ku përpiqemi me realizuar ndertimin e sajë) që sipasë projektit investiv do të klasifikoheshin mbeturinat.