Republika e Kosoves

Podujevë

Rexhistrimi i Bizneseve

Çdo informatë hollësisht për regjistrimin e ri të biznesit, tipeve të organizimit të biznesit , rexhistrimit të ndryshimeve në biznes, shuarjes së biznesit, kodet e veprimtarisë, mund t’i merrni në adresen e ARBK-së. Prandaj me qëllim që të mos i dublifikojmë informatat ju lutemi të drejtoheni në adresen e lartcekur tek Agjensioni për regjistrimin e Bisneseve të Kosovës (ARBK), organ ky kompetent e profesional për këtë veprimtari. Aty mund të informoheni edhe për dokumentacion të nevojshëm dhe për  çdo hollësi që jeni të interesuar.

https://arbk.rks-gov.net/