Republika e Kosoves

Komuna e Vushtrrisë

Anulim i aktiviteti të prokurimi