Republika e Kosoves

Gjakovë

Komuna bashkëfinancon dy projekte të rëndësishme për pjestarët e komuniteteve pakicë

2020/07/13 - 7:42

Kanë filluar punimet për ndërtimin e kanalizimit fekal në lagjen “Ali Ibra”, projekt ky i financuar nga Komuna e Gjakovës, Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian. Komuna e Gjakovës participon me 60% të mjeteve, ndërsa Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian me 40%.
Gjithashtu, kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini, ka nënshkruar memorandum me organizaten VoRAE, përmes së cilës parashihet që me basgkë financim të bëhet renovimi dhe ndërtimi i shtëpive për disa familje nga rradhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas.
Kjo marrëveshje parasheh financimin e 40 mijë eurove, prej të cilave komuna e Gjakovës participon me 20 mijë ndërsa organizata VoRAE me 20 mijë.