Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Punë Inspektuese

Hysni Muhadri

Ka lindur më 10 shkurt 1979 në Demjan të Gjakovës.

Është jurist i diplomuar në Universitetin e Prishtinës.

Prej vitit 2012 ka qenë i angazhuar si Ekspert Shqyrtues i Prokurimit në kuadër të Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP)

Në dhjetor 2021 është emëruar si drejtor i drejtorisë për Punë Isnpektuese

Është i martuar dhe ka 2 fëmijë.