Republika e Kosoves

Gjakovë

Këshillat lokal

Këshillat lokale janë trupa mbështetës të organeve të komunës të cilat që ndikojnë në konsultime gjithëpërfshirëse, të cilat promovojnë dhe zhvillojnë transparencën, llogaridhënien dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e vendim marrjes.
Këshillat lokal janë të shtrirë në të gjithë fshatrat dhe lagjet e Gjakovës.

Kryetarët e Këshillave Lokalë të komunës së Gjakovës dhe kontaktet e tyre:

Nr. Emri  dhe Mbiemri Këshilli Lokal Nr. tel
1 Flamur Babalija -I- 38649921097
2 Gazmir Efendija -II- 38649921098
3 Halit Krasniqi -III- 38649921099
4 Bashkim Efendija -IV- 38649921126
5 Hamez Mema -V- 38649921127
6 Gezim Daka -VI- 38649921128
7 Arbër Zhubi -VII- 38649921129
8 Nevruz Gjoci -VIII- 38649921130
9 Ridvan Osmanaj -IX- 38649921131
10   -X- 38649921132
11 Astrit Krasniqi Damjan 38649921133
12 Arben Berisha Lipovec 38649921134
13 Islam Gashi Rogovë 38649921135
14 Eduard Markaj Bishtrazhin 38649921136
15 Kastriot Tahiri Dol 38649921137
16 Misin Nimani Molliq 38649921138
17 Halil Ahmeti Ponoshec 38649921139
18 Ram Tali Babaj Bokës 38649921140
19 Adem Islami Ramoc 38649921141
20 Zeqë Tahiri Sheremetaj 38649921142
21 Ram Rexha Brekoc 38649921143
22 Pren Kolaj Novoselle 38649921144
23 Simon Karaqi Doblibare 38649921145
24 Xhavit Alija Dujak 38649921146
25 Fadil Selimi Skivjan 38649921147
26 Shkelzen Maxhuni Bec 38649921148
27 Genc Hoxha Cermjan 38649921149
28 Luan Nimani Gërkoc 38649921150
29 Bajram Hajdari Shqiponje 38649921151
30 Ukë  Ahmetaj Kralan 38649921152