Republika e Kosoves

Gjakovë

Arbënesha Kuqi

Ka lindur në Gjakovë, ku dhe ka kryer shkollën e mesme të mjekësisë “Hajdar Dushi”.

Ka përfunduar Shkollën e lartë Pedagogjike në Gjakovë, studimet Bachelor në Fakultetin Ekonomik dhe studimet e nivelit Master në drejtimin Menaxhment Marketing në Prishtinë.

Gjithashtu ka  diplomuar ne Akademinë e Grave për Lidership në NDI

Ka 15 vite përvojë menaxheriale.

Znj. Kuqi, mban pozitën e Kryetares së gruas në Partine Demokratike të Kosovës, dega Gjakovë, po ashtu është nënkryetare e gruas së Partisë Demokratike të Kosovës në nivel qendror. Është anëtare e këshillit drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës.

Është aktiviste e zëshme për të drejtat e grave në Kosovë.

Veprimtaria e saj jetësore dhe përvoja e punës 30 vjeçare, ka qenë kryesisht angazhimi për gratë dhe me gratë.

Znj. Kuqi është e martuar, nënë e dy fëmijëve

Jeton në Gjakovë.