Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Shpat Nivokazi

Shpat Nivokazi ka lindur më 8 mars 1990 në Gjakovë.
Shkollën Fillore dhe atë të Mesme i kreu në vendlindje.
Është i diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës
Vazhdon studimet Master në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Pejës
Kryetar i Forumit Rinor dhe anëtar i kryesisë së degës së PDK-së në Gjakovë
Në periudhën 2015 – 2017 ka punuar si Inspektor komunal në komunën e Gjakovës
Prej muajit dhjetor 2017 drejtor i drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
Është beqar
Jeton dhe vepron në Gjakovë