Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Haxhi Sejdiu