Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Durim Halilaj

 

Durim Halilaj u lind me 3 tetor 1984 në Gjakovë

Shkollën fillore dhe shkollën e mesme – drejtimi ndërtimtari e kreu në vendlindje

Është i diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës – drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet

Vazhdon studimet master në drejtimin Banka, Financa dhe Kontabilitet, Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës

Studime shtesë në Akademinë Profesionale “Elita” në Prishtinë, në programin “Njohës i politikës dhe lider politik”

Përvojë të punës si kontabilist dhe menaxher financiar në disa kompani private

Nga muaji dhjetor 2017 është drejtor i drejtorisë për Buxhet dhe Financa. Ky është mandati i dytë në këtë pozitë

Nënkryetar i degës së AAK-së në Gjakovë

Është i martuar

Jeton dhe vepron në Gjakovë