Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftim për shkëputjen e Kontratës