Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 25 Maj 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 25 Maj 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Prill 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 29 Mars 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 28 Shkurt 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Janar 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 28 Dhjetor 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 24 Nëntor 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Tetor 2022