Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 24 Nëntor 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Tetor 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 28 Shtator 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 29 Qershor 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Maj 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 29 Prill 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 30 03 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 07 MARS 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 07 02 2022