Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Shtator 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 27 Korrik 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 30 Qershor 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 25 Maj 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 25 Maj 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Prill 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 29 Mars 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 28 Shkurt 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Janar 2023