Republika e Kosoves

Gjakovë

MBLEDHJA E IV te E ASAMBLESE KOMUNALE 28 MAJ 2020

MBLEDHJA E III te E ASAMBLESE KOMUNALE 08 PRILL 2020

MBLEDHJA E II te E ASAMBLESE KOMUNALE 27 SHKURT 2020

MBLEDHJA E I re E ASAMBLESE KOMUNALE 30 JANAR 2020

MBLEDHJA E X te E ASAMBLESE KOMUNALE 18 12 2019

MBLEDHJA E IX te E ASAMBLESE KOMUNALE 31.10.2019

MBLEDHJA E VIII te E ASAMBLESE KOMUNALE 27 SHTATOR 2019

MBLEDHJA E VII te E ASAMBLESE KOMUNALE 25 Korrik 2019

MBLEDHJA E VI te E ASAMBLESE KOMUNALE 27 QERSHOR 2019