Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për punë të përgjithshme administrative

Nikollë Lleshi

 

Nikollë Lleshi ka lindur 07 dhjetor 1957 në Gjakovë

Shkollën Fillore dhe të Mesme i kreu në vendlindje,

I diplomuar në fushën e Ekonomisë

2002-2010 Inspektor i Tregut në komunën e Gjakovës

2010 – 2014 shef i Prokurimit në komunën e Gjakovës

2014 – 2017 bashkëpunëtor profesional në drejtorinë për Punë Inspektuese

Prej muajit dhjetor 2017 drejtor i drejtorisë për punë Inspektuese, ndërsa prej muajit tetor 2020 emërohet Drejtor i DPPA-së.

Nënkryetar I degës së AAK-së në Gjakovë

Nikollë Lleshi është i martuar dhe ka 3 fëmijë

Jeton dhe vepron në Gjakovë