Republika e Kosoves

Gjakovë

Sektori për Komunitete dhe Kthim