Republika e Kosoves

Gjakovë

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim