Republika e Kosoves

Klinë

Detajet e Tenderit

Transporti i nxenesve te Shkollave fillore dhe te Mesme te Uleta; Lot 1- Jashanice e Eperme, Lot 2- Dresnik- Dollc, Lot 3- Sferk, Lot 4- Ujmirë, Lot 5 Zllakuqan, Lot 6- Grabanicë, Lot 7- Drenoc, Lot 8- Volljakë, Lot 9- Gremnik, Lot 10- Budisalc, Lot 11 Jagode, Lot 12 Gjurgjevike i Madhe- Kline
634-23-12328-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
15-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
05-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-15T01:13:00
Vlera e kontratës:
137191 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Lot 7- Drenoc 4183 EUR
Lot 5- Zllakuqan 11544 EUR
Lot 1- Jashanice e Eperme 9871 EUR
Lot 3- Sferk 21248 EUR
Lot 8- Volljakë 8867 EUR
Lot 4- Ujmirë 8198 EUR
Lot 2- Dresnik- Dollc 31787 EUR
Lot 12 Gjurgjevike i Madhe- Klinë 12548 EUR
Lot 9- Gremnik 5856 EUR
Lot 11- Jagode 6023 EUR
Lot 10- Budisalc 2845 EUR
Lot 6- Grabanicë 14221 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
RINORI TOURS SH.P.K. Lot 5- Zllakuqan 4 EUR
ARJANI TOURS SH.P.K. Lot 4- Ujmirë 1.76 EUR
" SYLA TOURS " SH.P.K Lot 12 Gjurgjevike i Madhe- Klinë 1.6 EUR
ARJANI TOURS SH.P.K. Lot 12 Gjurgjevike i Madhe- Klinë 1.76 EUR
QLIRIM JUSUFI B.I. Lot 7- Drenoc 2 EUR
" SYLA TOURS " SH.P.K Lot 1- Jashanice e Eperme 0.8 EUR
RINORI TOURS SH.P.K. Lot 2- Dresnik- Dollc 3.2 EUR
RINORI TOURS SH.P.K. Lot 10- Budisalc 0.8 EUR
RINORI TOURS SH.P.K. Lot 11- Jagode 0.8 EUR
QLIRIM JUSUFI B.I. Lot 6- Grabanicë 3.2 EUR