Republika e Kosoves

Klinë

Detajet e Tenderit

Furnizim me artikuj ushqimor për punëtoret e Komunës
634-23-12942-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
28-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
04-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-28T01:01:00
Vlera e kontratës:
20300 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me artikuj ushqimor për punëtoret e Komunës 20300 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Ananas -Impex SH.P.K. Furnizim me artikuj ushqimor për punëtoret e Komunës 18708.07 EUR