Republika e Kosoves

Klinë

Detajet e Tenderit

Ofrimi i sigurimeve aksidentale per nxenesit ne IAPP Fehmi Agani Klinë
634-23-13001-2-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
22-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
04-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-22T01:03:00
Vlera e kontratës:
3500 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ofrimi i sigurimeve aksidentale per nxenesit ne IAPP Fehmi Agani Klinë 3500 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Ofrimi i sigurimeve aksidentale per nxenesit ne IAPP Fehmi Agani Klinë 1442.79 EUR
K.S. Dukagjini SH.A. Ofrimi i sigurimeve aksidentale per nxenesit ne IAPP Fehmi Agani Klinë 3242.07 EUR