Republika e Kosoves

Klinë

MBËSHTETJE PËR KOMUNA PËR PROJEKTE NË FUSHËN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMUNAL -Shkarkimi i ujërave të zeza të fshatit Kijevë dhe disa fshatrave të Komunës së Klinës

2023/05/25 - 3:10

Forma e aplikacionit: MBËSHTETJE PËR KOMUNA PËR PROJEKTE NË FUSHËN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMUNAL -Shkarkimi i ujërave të zeza të fshatit Kijevë dhe disa fshatrave të Komunës së Klinës