Republika e Kosoves

Klinë

NJOFTIM NGA KOMUNA E KLINËS

2021/08/02 - 1:39

Komuna e Klinës, respektivisht drejtoria për Shërbime Publike, njofton të gjithë banoret për dëmtimin e gypit të ujësjellësit i cili vjen nga rezervari i qytetit.
Ekipet e ujësjellësit janë duke punuar ne teren dhe deri ne ora 16:00, do të rregullohet.
Pjesët e komunës së Klinës qe furnizohen nga ky gyp janë banoret afër kishës se qytetit, sheshi “Nëna Tereza”, sheshi “Faruk Elezi”, si dhe pjesa nga stacioni i zjarrfikësve dhe lagjja Perlina, Zajm.