Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për anulim – RREGULLIMI I KANALIT DHE RRUGËS SË VARREZAVE NË FSHATIN KRYSHEVË E VOGËL

2021/06/15 - 9:18

Forma e aplikacionit: Njoftim për anulim – RREGULLIMI I KANALIT DHE RRUGËS SË VARREZAVE NË FSHATIN KRYSHEVË E VOGËL