Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për dhënien e kontratës – Renovimi i objektëve shëndetësore, furnizim dhe instalim i pompave termike

2023/11/17 - 12:52

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënien e kontratës – Renovimi i objektëve shëndetësore, furnizim dhe instalim i pompave termike