Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Jashanicë-Jelloc-Resnik-Pogragje si dhe ndertimi i shtigjeve te ecjes dhe infrastruktura rrugore ne Gryken e Jarines- Pogragje- Jashanice

2024/02/08 - 4:37

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Jashanicë-Jelloc-Resnik-Pogragje si dhe ndertimi i shtigjeve te ecjes dhe infrastruktura rrugore ne Gryken e Jarines- Pogragje- Jashanice