Republika e Kosoves

Klinë

Vendim për miratimin e kërkesës së Drejtorisë së Financave për rialokim të mjeteve

2023/05/25 - 11:17

Forma e aplikacionit: Vendim për miratimin e kërkesës së Drejtorisë së Financave për rialokim të mjeteve