Republika e Kosoves

Rahovec

𝐊𝐫𝐲𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐟𝐢 𝐦𝐛𝐚𝐣𝐭𝐢 𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝𝐡𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐫𝐚𝐝𝐡ë𝐬 𝐦𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭𝐨𝐫ë 𝐭ë 𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭𝐨𝐫𝐢𝐯𝐞

2024/04/08 - 8:49

Kryetari Latifi mbajti mbledhjen e përjavshme me drejtorët e drejtorive, me të cilët bisedoi për ecurinë e punëve, sfidat në zbatimin e projekteve, dhe planet e mëtejme për investime, me qëllim të rritjes së mirëqenies për qytetarët e Komunës së Rahovecit.