Republika e Kosoves

Rahovec

NËNSHKRUHET MEMORANDUMI I BASHKËPUMIMIT PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT INTEGRA

2024/04/16 - 1:30

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi me “Fondacionin për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik – PREDA Plus Kosovë dhe WEntrepreneur”
Kryetari i Komunës, z. Smajl Latifi së bashku me drejtorin, z. Valentin Hoxha, nënshkroi memorandum bashkëpunimi, për zbatimin e projektit “INTEGRA – Nxitja e riintegrimit të qëndrueshëm lokal të grave, të rinjve të kthyer dhe njerëzve të cenueshëm lokal në Kosovë”, që synohet integrimi social dhe ekonomik në vendin e origjinës të të kthyerve, që do të kenë një perspektivë për të qëndruar, nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve, punësimit dhe vetëpunësimit, që do t’u mundësojë atyre të gjenerojnë të ardhura për familjet e tyre dhe të ndërtojnë jetën e tyre në Kosovë.