Republika e Kosoves

Rahovec

Përfundoi riparimi i brendshëm i sallës së edukatës fizike, sallës për aktivitete dhe kabineteve në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Bekim Sylka” në Rahovec.

2024/05/23 - 10:45