Republika e Kosoves

Rahovec

Vendimi dhe lista e subvencioneve në sektorin e rinisë dhe sportit sipas projekteve për OJQ-të që kanë përmbushur kushtet dhe kriteret sipas thirrjes publike për aplikim.

2024/04/08 - 8:53