Republika e Kosoves

Rahovec

Ndërtimi i rrugëve në qytet Rr. Ibrahim rugova, Rr. Xhelal Hajda dhe Rr. Muharrem Dina

2024/05/23 - 8:37

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i rrugëve në qytet Rr. Ibrahim rugova, Rr. Xhelal Hajda dhe Rr. Muharrem Dina