Republika e Kosoves

Gjakovë

Kontaktet

Kushtrim Brahimaj
Menaxher i Personelit

Rruga “Nënë Terezë” nr.73, 50000 Gjakovë, Kosovë
Tel. 038 200 44070
E-mail: kushtrim.brahimaj@rks-gov.net
Web: https://kk.rks-gov.net/gjakove