Republika e Kosoves

Gjakovë

Kontaktet

KUSHTRIM BRAHIMAJ
Menaxher i Burimeve Njerëzore

Komuna e Gjakovës

Rruga “Nëna Terezë” numër 73, 50000 Gjakovë, Kosovë

Tel. 038 200 44070
E-mail: kushtrim.brahimaj@rks-gov.net
Web: http://kk.rks-gov.net/gjakove