Republika e Kosoves

Shtërpcë

SEANCA E DYTË E RREGULLT E KUVENDIT TË KOMUNËS SË SHTRPÇËS

2023/02/27 - 11:42

Shtërpcë, 27 shkurt 2023.
Sot është mbajtur seanca e dytë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Shtërpcës me gjithsej 6 pika të rendit të ditës. Për presionet, sfidat, por edhe sukseset, bashkëpunimin dhe mosbashkëpunimin me përfaqësuesit e pushtetit qendror dhe gjithçka me çka jemi përballur në vitin 2022. dhe deri diku ka ndikuar në punën e vetëqeverisjes lokale dhe në punën e vetë kryetarit, në këtë seancë të Kuvendit të Komunës së Shtërpcës, kryetari Dalibor Jevtic ka prezantuar dhe ka shpjegoi Raportin për punën e tij për viti i kaluar 2022. Duke i kujtuar opionit për të gjitha sfidat, ai është ai u kthye ardhmes dhe ka shprehur shpresën se ky vit do të kalojë para së gjithash në paqe dhe duke ndërtuar sukses në të gjitha ato fusha që kontribuojnë në përmirësimin e jetës dhe standardeve të qytetarëve tanë.
Në fund të seancës, kryetari natyrisht edhe një herë shfrytëzoi rastin për t’iu drejtuar opinionit dhe theksoi se informacionet që po përhapen në komunën tonë lidhur me dokumentet që zyrtarët e komunës sonë supozohet nuk i duan apo refuzojnë për t’u lëshuar qytetarëve janë absolutisht të pasakta dhe se nuk kemi asnjë kërkesë të qytetarëve për lëshimin e dokumenteve që nuk është miratuar. Kështu që pengesat e dukshme të nxitura nga individë politikë dhe keqdashës do të sanksionohen me ligjë. Në fjalën e tij, ai e informoi opinionin edhe për faktin se konkurset që zhvillohen pa përfshirjen e vetëqeverisjes lokale dhe kur bëhet fjalë për ndihmën ndaj personave në nevojë, janë kundër të gjitha procedurave dhe për këtë arsye paraprakisht janë të dënuar të dështojnë.
“Ata që i zhvillojnë ato konkurse me siguri e dinë këtë dhe për këtë arsye shpërndajnë dezinformuat për të fajësuar Komunën për dështimin e tyre. Nga ana tjetër, është e qartë se vetë qytetarët nuk u besojnë shumë atyre që i ftojnë të aplikojnë sepse numri i atyre që kanë aplikuar në këtë konkurs është i vogël” – tha Jevtici.