Republika e Kosoves

Shtërpcë

SHPËRNDARJA E INFORMATAVE TË PASAKTA PËR MOS LËSHIMIN E DOKUMENTEVE NGA FUNKSIONARËT KOMUNALE DO TË SANKCIONOHET ME LIG

2023/02/24 - 11:04

Shtërpcë, 24 shkurt 2023.
Komuna e Shtërpcës dënon ashpër deklaratat e pasakta të individëve në lidhje me të supozimin që ka pengesa në nxjerrjen e ndonjërit prej dokumenteve që vetëqeverisja lokale është e obliguar t’i lëshojë me kërkesë të qytetarëve. Komuna e Shtërpcës në periudhën e kaluar ju ka përgjigj çdo kërkese të qytetarëve për lëshimin e dokumenteve të çfarëdo lloji të lëshuara nga Komuna e Shtërpcës. Pas një analize dhe kontrolli të detajuar në bazën e të dhënave dhe arkivat e komunës, nuk është gjetur asnjë ankesë e një qytetari. Po ashtu, në korrespodencë me Policinë e Kosovës, kemi marrë informacion se nuk ka asnjë rast të vetëm lidhur me pretendimin se disa qytetarë janë ankuar për supozimin që ka probleme në lëshimin e ndonjë dokumenti në Komunën e Shtërpcës. Ka një raport për një keqkuptim, ku me vendimi i Prokurorisë në Ferizaj ka vendosur që raporti të regjistrohet si “shënim zyrtar”, pa asnjë element që do të kishte elementin e shkeljes së të drejtave të dikujt të garantuara me ligj. Të them të drejtën, përderisa e gjithë gënjeshtra e nisur nga persona të caktuar nuk ka kuptim, shumica e dokumenteve mund të merren online në mënyrë që qytetarët ta kryejnë tërë punën pa ardhur në Komunën e Shtërpcës.
Është e qartë se individët janë marrë paksa apo kanë luajtur me qëllim që të shkaktojnë shqetësim tek qytetarët e komunës jonë. Komuna e Shtërpcës është krenare për punën dhe transparencën e saj, veçanërisht me punën e zyrtarëve që lëshojnë dokumente qytetarëve. Lidhur me këtë, Komuna e Shtërpcës, pas informacioneve të rreme, do të ngrejë padi kundër personave përgjegjës, të cilët për arsye që vetëm ata i dinë, përhapin dezinformata. Gjithashtu, padi private do të ngrihen nga punonjës individualë të Komunës . Prandaj, ne do të kërkojmë drejtësi në gjykatë për gënjeshtrat e thëna dhe do të kërkojmë dënim për ata persona në përputhje me ligjin në mënyrë që të mbrojmë integritetin e institucionit të Komunës së Shtërpcës dhe punonjësve të saj. Më pas, publikut do të dokumentohet dhe do të informohet për të gjitha detajet e tjera lidhur me këtë proces dhe pasi të njoftojmë zyrtarisht institucionet kompetente për këtë.